รอๆๆๆ...

ประกาศอัพเดต 10_6_65 รองรับประเภทอุปกรณ์ IoT เจอปัญหาสามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 043245265คู่มือการใช้งาน&วีดีโอ | รายงาน | @LINE

ปัญหาการใช้งานระบบ 043245265
ปัญหา user และ login เข้าสู่ระบบ 043245261
Flow ระบบการทำงานและอื่นๆ 0846853182

10 อันดับ ผู้ปิดงานเยอะที่สุดในเดือนนี้
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด ศูนย์บริการ จำนวนงาน
1 อนุชา กะกุลพิมพ์ บึงกาฬ บึงกาฬ 59
2 นายปรีชา พรประสาท เพชรบุรี เพชรบุรี 51
3 ทวี จันนี ร้อยเอ็ด โพนทอง 48
4 นายภูเบศน์ ยอดอินทร์ สุรินทร์ ปราสาท 39
5 พงษ์พันธ์ มีปัทมา อุดรธานี บ้านผือ 38
6 อำพล เดชสุภา บุรีรัมย์ นางรอง 37
7 นายบุญทวี ทนรัมย์ สุรินทร์ สุรินทร์ 36
8 ธนวัฏ ชินวงษ์เกตุ นครปฐม นครปฐม 34
9 บุษบา บุญรอง ขอนแก่น พล 32
10 มนเทียน ไชยตาแสง กาญจนบุรี กาญจนบุรี 29


แชทแจ้งปัญหา installation